Internetin historia

Internet on nykyisin tärkeä osa lähes jokaisen ihmisen elämää. Internetin välityksellä hoidetaan pankkiasioita, sosiaalisia suhteita ja tehdään ostoksia. Vapaa-aikaa vietetään internetissä notkuen joko pelaillen, videoita katsellen tai lueskellen blogeja ja uutisia. Mutta mistä kaikki tämä on saanut alkunsa? Miten internetistä tuli koko maailman kattava tietoverkkojen yhdistelmä?

ARPANET

Internetin esivanhempana voidaan pitää Yhdysvaltain puolustusvoimien 1960-luvulla kehittämää ARPANET-projektia. Sen tarkoituksena oli luoda tietoverkko, joka hajautetun mallin ansiosta olisi turvattu ydiniskulta. Datasiirron pohjaksi kehitettiin TCP/IP-protokolla, joka on jäänyt myös internetin datasiirron peruspilariksi.

1980-luvulla ARPANET jakaantui sotilaalliseen verkkoon ja tiedeyhteisön verkkoon. Tiedeyhteisön verkosta kehittyi 1980-luvun lopulla NSFNET, joka mahdollisti tutkijoiden ja opiskelijoiden entistä nopeamman tiedonhankinnan. Tämä verkko muodostaa nykyisen internetin perustan.

WWW

Vuonna 1990 CERNissä julkaistiin WWW:n (World Wide Web) prototyyppi. WWW on internetissä käytettävä hypertekstijärjestelmä, joka kehitettiin alunperin korvaamaan kömpelöitä tieteellisiä tietokantaohjelmia. Tekstissä ja kuvissa olevat linkit ovat siis WWW:n ansiota ja mahdollistavat nykyisenkaltaisen nettisurffailun. Tämän helppokäyttöisyyttä lisäävän keksinnön kaupallinen potentiaali onkin 1990-luvun puolessa välissä alkaneen internetin nopean kasvun takana.

Hyvin nopeasti internetiin tuli runsaasti mainosbannereita ja miljoonia kotisivuja. Ja jos jossain paikassa on mahdollista tehdä rahaa, niin sinne myös rahaa sijoitetaan. Kaupallinen vetovoima ja ihmisten kiinnostus kasvattivat internetin käyttäjämäärää eksponentiaalista vauhtia.

Me nykyihmiset olemme yhteydessä internetiin niin sulavasti, ettemme edes kiinnitä siihen huomiota.

Nykypäivä ja tulevaisuus

Nykypäivän internet on näiden 1980- ja 1990-luvun keksintöjen perustuksille rakennettu tietoverkkojen yhteenliittymä. Käyttäjiä internetillä on miljardeja ja lukumäärä kasvaa edelleen, vaikka joissain maissa internetin leviämistä pyritäänkin aktiivisesti estämään. Erilaiset internetin välityksellä toimivat palvelut ovat niin suuri ja vakiintunut osa maailman kansalaisten arkea, että internetin käyttö ei lähivuosina voi mitenkään vähentyä. Voimmekin odottaa erilaisten palvelujen siirtymistä yhä tiiviimmin sähköiseen muotoon, eli käytännössä internetin välityksellä toimiviksi.

Jatkuva väestönkasvu lisää potentiaalisia internetin käyttäjiä, ja tekniikan kehittyessä ja sähköntuotannon helpottuessa ei energiakaan estä internetin leviämistä köyhemmillekään seuduille.

Erilaisia tiedon leviämistä estäviä sovelluksia tullaan näkemään eri hallitusten toimesta, mutta yleisesti, suurta kuvaa katsoen, tiedonsaanti tulee helpottumaan maailmanlaajuisesti. Tietoverkkojen käyttäminen viestintävälineenä ja tapana hoitaa asioita tulee olemaan arkea yhä suuremmalle osalle maailman väestöä.

Avainsanat: Internet